Algemene Voorwaarden

· Het is niet mogelijk het toegangsbewijs in te ruilen of door te verkopen.

· De organisatie behoudt zich het recht toe eenieder de toegang te weigeren.

· Het toegangsbewijs is beveiligd en kan alleen worden verkregen bij de officiële verkoopadressen zoals vermeld op de website.

· De organisatie behoudt zich te allen tijden het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen

· Toegang alleen indien ouder dan 18 jaar.

· De openings- en sluitingstijden zijn richttijden.

· Bij de entree kan worden gefouilleerd. Voorwerpenwaarvan de organisatie denkt dat deze als wapen gebruikt kunnen worden, worden in beslag genomen.

· `Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar de plaats waar het evenement zich bevindt: dieren, alcohol, drank, flessen, blikjes, glaswerk en verboden middelen.

· Aanwezigen stemmen in met het vastleggen van zichzelf op beeld- en geluidsmateriaal als deel van het publiek en kunnen daar geen rechten aan ontlenen.

· De organisatie behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen en te verplaatsen naar een andere locatie en/of datum.

· Wanneer een artiest of onderdeel van het programma onverhoopt is verhinderd geeft dit geen automatisch recht tot restitutie van de ticketgelden.

· De organisatie behoudt zich het recht voor te allen tijde de entreeprijs te verhogen of te verlagen.

· Er is sprake van overmacht wanneer het evenement op aanraden van politie, brandweer of overige gemeentelijke instellingen wordt geannuleerd of wanneer het weer zodoende slecht is dat het evenement geen doorgang kan vinden. De organisatie is in dit geval niet aansprakelijk te stellen en kan geen reeds geschiede kaartverkoop terugbetalen.

· Het betreden en bijwonen van het evenement zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker. De organisatie is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor enig lichamelijk en/of geestelijk letsel als gevolg van het bezoek.

· De organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan aan eigendommen en/of goederen van bezoekers.

· De organisatie is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor het beschadigd of zoek raken van eigendommen en jassen bij de garderobe en kluisjes.

· De bezoekers dienen alle aanwijzingen van de organisatie op te volgen op straffe van verwijdering.

· Bij het verlaten van het evenement verliest de kaart haar geldigheid.

· Bij evenementen met muziekversterking kan gehoorbeschadiging optreden. De organisatie is hiervoor niet verantwoordelijk.

X